Doctor ki KAHANI-
Jis hospital k hum doctor hai,
Meri patni waha ki nurse hai,
Kya ajeeb zulm sahna padta hai,
Apni hi biwi ko sister kehna padhta hai..